Wieluń ul.Młodzieżowa 3
691 018 529
dietetyk.kowalska@gmail.com

OFERTA

Pierwsza wizyta z indywidualnym planem żywieniowym

 Pierwsza wizyta trwa do 60 minut i obejmuje:

wywiad zdrowotno-żywieniowy

ocenę dotychczasowego sposobu odżywiania

ocenę wyników analizy składu ciała i pomiarów antropometrycznych

wyznaczenie formy współpracy

określenie celów dietoterapii

7-dniowy plan odżywiania dostosowany do potrzeb pacjenta

wskazówki i zalecenia żywieniowe

Plan żywieniowy zostaje przygotowany i przekazany w ciągu 7 dni.

cenna : 150zł

Pierwsza wizyta i moduł zaleceń dietetycznych (bez planu żywieniowego)

 Pierwsza wizyta trwa do 60 minut i obejmuje:

wywiad zdrowotno-żywieniowy

ocenę dotychczasowego sposobu odżywiania

wskazówki i zalecenia żywieniowe

cenna : 70zł

Wizyta kontrolna

 Wizyty kontrolne odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają około 30 minut i obejmują:

pomiar i analizę składu ciała

 

omówienie postępów terapii

 

rozwiązywanie bieżących trudności związanych ze stosowaniem diety

naukę zdrowych nawyków żywieniowych

dodatkowe zalecenia i materiały dotyczące zdrowia oraz odżywiania

cenna : 50zł

Kolejny jadłospis

Kontynuacja dietoterapii i przygotowanie nowego 7-dniowego jadłospisu

cenna : 100zł

Analiza składu ciała

 Wizyta trwa około 15 minut i obejmuje analizę składu ciała.

 Więcej o analizie składu ciała przeczytasz tutaj 

cenna : 30zł

Konsultacje ONLINE

 Wizyta online może mieć formę: wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej lub wymiany maili

UWAGA: Wizyta online odbywa się po wcześniejszej przedpłacie na konto

Pierwsze konsultacja online wraz z indywidualnym planem żywieniowym (7-dniowym)  140zł

Konsultacja kontrolna 40zł

Moduł zaleceń dietetycznych bez jadłospisu 60zł

Kolejny 7-dniowy jadłospis 90zł

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY